Informacje

 

Zapraszamy do portalu Facebook na naszą stronę:

 

 

https://www.facebook.com/FundacjaNaszDom
 
 

Fundacja Nasz Dom organizacją pożytku publicznego

 

W dniu 31 lutego 2016 roku Fundacja stała się organizacją pożytku publicznego. Dokonaliśmy zmiany statutu. Utworzyliśmy nowy organ - Radę Fundacji. Zmieniliśmy nazwę Fundacji pozbywając się cudzysłowu. I teraz nazywamy się po prostu Fundacja Nasz Dom.

 

 

Projekt „Aktywne środowisko dla siebie wsparciem i organizatorem”

 

W okresie marzec 2014 – sierpień 2015 Fundacja Nasz Dom realizowała Projekt Aktywne środowisko dla siebie wsparciem i organizatorem, finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Obywatele dla Demokracji. Projekt był skierowany do rodziców dorastających i dorosłych dzieci w spektrum autyzmu.

 

Osiągnięcia Projektu.

1. Uczestnicy zorganizowali się w dwie grupy samopomocowe: Grupa Poznańska i Grupa Sierczynecka. Do udziału w grupach przystąpiło 44 Uczestników, w tym 25 rodziców i 19 ich dzieci. Udział w działaniach projektowych powodował systematyczną przebudowę motywacji rodziców do pomocy swojemu dziecku, opartą na współpracy i otwartości oraz gotowości na zmianę dotychczasowego funkcjonowania z dzieckiem. Szczególną rolę odegrali rodzice, których dzieci zakończyły edukację lub którzy zobaczyli, że dotychczasowa edukacja nie zmienia funkcjonowania dzieci. Zostały zainicjowane zmiany przełamujące bariery w relacjach, wynikające z istoty zaburzeń autystycznych. Ale także zmiany w naszym podejściu do nich.

 

2. Wprzęgliśmy wolontariuszy do działań warunkujących te zmiany. Wielu z nas dotarło do ludzi dobrej woli, którzy wspierali nas i nasze dzieci w domu i podczas spotkań. Nauczyliśmy się kierować pracą wolontariuszy.

 

3. Przygotowaliśmy dla większości dzieci plany działań integrujących i usprawniających ich społeczne funkcjonowanie. Celem było uspołecznienie, czyli wejście w życie społeczne i współtworzenie środowiska na tyle, na ile pozwalały możliwości dziecka. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, co będzie z moim dzieckiem w jego drugiej połowie życia. Kreśliliśmy drogę rozwoju dzieci w sytuacji, kiedy zabraknie rodzicielskiego wsparcia.

 

4. Odbyły się 4 spotkania seminaryjne dla rodziców. Poznaliśmy i odnieśliśmy się do najważniejszych wyzwań związanych z autyzmem naszych dzieci nastepujacych płaszczyznach: uczuciowości, funkcjonowania i terapii, uwarunkowań prawnych, systemu opieki w Polsce, tworzenia alternatywy na przyszłość, systemu finansowania przyszłych potrzeb, wypracowanie modelu adekwatnego wsparcia. Uczestnicy spotkań seminaryjnych stworzyli płaszczyznę wymiany myśli nt. praktycznych wyzwań dla rodzin z autyzmem swoich dzieci, uwarunkowań integracji z resztą społeczeństwa i wyjścia poza margines wykluczenia, formalnych i realnych uwarunkowań oddolnego budowania systemu wsparcia z wykorzystaniem możliwości jakie daje system pomocy społecznej w kraju.

 

5. Kolejnym dziełem projektowym stało się opracowane przez Uczestników, przy wsparciu profesjonalistów, założenia ośrodka dla dorosłych autystów. Fundacja Nasz Dom ma w planach utworzenie w najbliższych 3 latach ośrodka wspierającego rodziców dorastających i dorosłych autystów. Jego kształt, program i założenia wspólnie zostały wypracowane. Ośrodek będzie integrować społecznie dorastające i dorosłe dzieci w spektrum autyzmu, wspierać rodziców, uczyć rodziców elementów terapii do prowadzenia w warunkach domowych, uczyć umiejętności pracowania i umożliwić pracę, uczyć konkretnych zawodów, podtrzymywać więzi środowiskowe, podejmować współpracę i współdziałanie z organizacjami rodziców i z innymi ośrodkami.

 

6. Przed Fundacją stoi zadanie utworzenia domu dla wspólnoty dorosłych osób z autyzmem na terenie ekologicznego gospodarstwa rolnego w Lutolu Mokrym. Jest to kilkuletni proces, który już się rozpoczął. Wypracowaliśmy wspólnie kształt i warunki uczestnictwa we wspólnocie, jako środowisku opierającemu swoje funkcjonowanie na braterstwie i tolerancji. Także określimy wstępne warunki utworzenia funduszu dla dorosłych autystów w celu finansowania ich potrzeb. Niebawem ruszą prace przygotowujące budowę.

 

Ważnym założeniem projektowym była współpraca uczestników przy wszystkich działaniach. Dotykamy bardzo trudnej przestrzeni dla nas, rodziców. Mamy świadomość, że sensowne zmiany w życiu naszych dzieci i rodzin trzeba po prostu mozolnie wypracowywać. A najlepiej robić to razem innymi. Nie ma gotowych struktur, które zapewnią godne życie naszych dzieci w przyszłości. Dlatego, jako działanie poprojektowe, utworzyliśmy spośród uczestników Projektu grupę wsparcia 14 rodziców i ich 11 dzieci, której celem stało się współtworzenie Wspólnoty Nasz Dom i wybudowanie domu dla niej. Przystępujemy do tego dzieła z entuzjazmem i dorobkiem dotychczasowego, wspólnego działania.

 

Projekt był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG.

 

Społecznik Roku 2014

 

Daniel Fąferko, Dyrektor Fundacji i jednocześnie Prezes Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej "Winda" i Anna Kulczyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, zostali zwycięzcami w konkursie Społecznik Roku 2014 w kategorii Szczególne Osiągnięcia w Pomocy Społecznej za Program Aktywnej Integracji WINDA – systemowe rozwiązania lokalnej polityki społecznej.

Statuetki zwycięzcom konkursu Społecznik Roku 2014 wręczył wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch. Hasłem tegorocznej edycji konkursu była "godność".

 

 

 

 

 

Prezes Fundacji Nasz Dom Paweł Urbanowicz został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Uroczystość wręczenia odznaczeń działaczom organizacji pozarządowych odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu 15 września 2011 roku.