Linki

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa

www.fosterparents.org.pl

 

Reningsborg Helping Hands

www.reningsborg.se

 

Ashoka Polska Innowatorzy dla Dobra Publicznego

www.poland.ashoka.org

 

Fundacja Fiona

www.fundacja-fiona.org.pl

 

Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu

www.poznan.bankizywnosci.pl

 

Program Obywatele dla Demokracji

http://www.ngofund.org.pl/wyszukiwarka-projektow/?topic=&province=lubuskie

 

Społecznik Roku - http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Spolecznik_Roku.html (24.XI.2014)

 

Reportaż Winda do świata - http://wyborcza.pl/duzyformat/1,141518,16954165.html  (13.XI.2014)

 

Jadę i stoję w miejscu - http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1027423.html

 

Sklep, w którym się nie tylko kupuje - http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/994984.html

 

Rozwinąć skrzydła, czyli jak mała dotacja może wpłynąć na przedsiębiorstwo społeczne - http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/788829.html

 

Lutolska droga do pracy i samodzielności - http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/671712

 

Twórzmy sto, albo tysiąc Lutoli - http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/607538

 

Ekonomia społeczna. Nasz Dom zastępczy w Lutolu Mokrym - http://rynekpracy.org/x/452434

 

Atlas Dobrych Praktyk - http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433243

 

Odznaczenia dla działaczy społecznych - http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/682141.html