Misja Fundacji

Misją Fundacji jest przywracanie osobom osamotnionym i opuszczonym relacji ze światem oraz wzmacnianie więzi w środowiskach rodzin i osób wyobcowanych społecznie.