O fundacji

 

Fundacja „Nasz Dom” jest obywatelską organizacją działającą od 1990 roku.

 

 

Przeciwdziała społecznemu wykluczeniu osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i niezamożnych.

 

Wspiera dorastające i dorosłe osoby w spektrum autyzmu i ich rodziny.

 

Wspiera jedność rodzin i zapobiega ich osamotnieniu i opuszczeniu.

 

Buduje aktywność społeczną i współpracę środowisk.

 

Dba o otoczenie naturalne i produkuje zdrową żywność.

 

Prowadzi działalność gospodarczą połączoną z uspołecznianiem uczestników (ekonomia społeczna).