Programy

Program WINDA – przeciwdziałania niepowodzeniom życiowym młodzieży. Koordynator – Daniel Fąferko.

Dotychczas w ramach Programu WINDA zrealizowane zostały następujące projekty:


1. Wybudowanie Nowego Domu (2002/2005) – projekt finansowany przez holenderską organizację Stifting Kinderpostzegels Nederland z Leiden (4/5 wartości – pozostała część Fundacja „Nasz Dom”).

 

2. Przeszkolenie grupy zawodowych rodziców zastępczych usamodzielniających młodzież odrzuconą i wspierających ich pracowników socjalnych z pcpr-ów (2005/2006) – projekt finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

3. Superwizowanie praktyki opiekuńczo-wychowawczej przeszkolonych zawodowych rodziców zastępczych (od 2006 do 2008) – projekt finansowany ze środków własnych Fundacji „Nasz Dom”.

 

4. Usamodzielnianie wychowanków Rodzinnego Domu Zastępczego poprzez monitorowane zatrudnienie w Fundacji.

 

5. Projekt „Przedsiębiorstwo Społeczne WINDA otwarciem drogi zawodowej dla młodzieży z rodzin zastępczych”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.2.1, finansowanego przez Marszałka Województwa Lubuskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (X.2008-IX.2010). Partnerami Projektu były:PCPR Międzyrzecz, PCPR Świebodzin, WUP Zielona Góra,PUP Międzyrzecz, PUP Świebodzin, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”,Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Promyk Nadziei”.

 

6. Projekt „Opracowanie strategii wspierania rodzin zastępczych w pięciu powiatach ziemskich województwa lubuskiego”. Projekt finansowany był ze środków Funacji im. Stefana Batorego w Warszawie w ramach programuDemokracja w Działaniu w okresie IX.2010-VI.2011r. Kolejnym projektem był "Wpływ środowisk rodzin zastępczych na wybór i funkcjonowanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w trzech powiatach”. Czas trwania projektu to XII.2011-VII.2012r. Celem działań założonych w projekcie było wspólne wypracowanie zasad wyboru kolejnych koordynatorów rpz i zasad ich funkcjonowania w relacji do rodzin zastępczych przez lokalne środowisko rodzin zastępczych, Starostów powiatów i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

7. Projekty partnerskie realizowane przez Fundację „Nasz Dom” z PCPR Żagań i PCPR Krosno Odrzańskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w okresie 2011-2013. Celem działań Fundacji w ramach tych projektów jest aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży w wieku 15-17lat, zwiększenie kompetencji i umiejętności społecznych połączone z aktywizacją i reintegracją zawodową wychowanków rodzin zastępczych oraz aktywizowanie i integracja środowiska rodzin zastępczychpoprzez kształtowanie się i rozwój powiatowego mikrosystemu wsparcia i stopniowe przeniesienie odpowiedzialności za mikrosystem na istniejące na terenie powiatu oddziały Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa.

 

Projekty obecnie realizowane w ramach Programu WINDA:

1. Współpraca z Lutolską Spółdzielnią Socjalną WINDA, założoną przez Fundację „Nasz Dom” i Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Żaganiu.

2. Współpraca z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną WINDA-2, która została założona przez Fundację "Nasz Dom" orazStowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa z Sierczynka. Inicjatywa powołania spółdzielni jest odpowiedzią na potrzebę:

- skutecznego usamodzielniania młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze;

- stworzenia przestrzeni zawodowej dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, którzy podjęli starania o powrót dzieci do domu;

- stawiania pierwszych kroków zawodowych dla dorosłych autystów.