Usługi

Konsultacje i doradztwo

 

Usługi pracowników Fundacji „Nasz Dom” dla osób indywidualnych, organizacji i JST.

 

 

 

 

Paweł Urbanowicz– współautor i wieloletni instruktor SPUR (Szkoleniowy Program Umacniania Rodziny) dla rodzin zastępczych, koordynator Programu Wspólnoty Nasz Dom dla dorastających i dorosłych osób z autyzmem i ich rodziców i rodzeństwa , twórca i wykonawca projektów wspierających osoby poszkodowane zaniedbywaniem przez rodziców i budowaniem dla nich systemu wsparcia.

 

 

 

Konsultacje i doradztwo w zakresie wspierania dzieci i rodziców w sytuacjach trudnych, powstałych na tle wspólnego zamieszkiwania:

- z osobą odrzuconą przez rodziców (problemy rodzin zastępczych),

- z osobą niepełnosprawną, zależną i o zaburzonym funkcjonowaniu (problemy członków rodzin przeciążonych opieką),

- z zaniedbującymi rodzicami. 

 

 

 

 

 

Daniel Fąferko– Dyrektor Biura Fundacji, koordynator Programu WINDA; Prezes Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA, będącej narzędziem Programu WINDA,

 

Konsultacje, doradztwo, szkolenia, warsztaty w zakresie:

- wdrażania programów społeczno-zawodowych dla młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz innych grup społecznych,

- partnerstwa zadaniowego pomiędzy samorządem a organizacjami społecznymi,

- realizacji zadań publicznych/usług społecznych przez organizacje pozarządowe

- księgowości zarządczej (w tym rozliczania projektów) w podmiotach ekonomii społecznej,

- zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych,