Wydarzenia

Zapraszamy do Fb na stronę Fundacji i sklepów w Czerwonaku, Zbąszyniu i Szprotawie:

 

https://www.facebook.com/FundacjaNaszDom 

https://www.facebook.com/SklepNaszDomwCzerwonaku

https://www.facebook.com/SklepNaszDomw Zbąszyniu

https://www.facebook.com/SklepNaszDomwSzprotawie

 

W tym roku pierwszy raz możemy zbierać pieniądze z 1%. Ofiarowując nam część podatku dochodowego wspieracie Państwo budowę Domu i stworzenie miejsca do życia i pracy w gospodarstwie Fundacji Nasz Dom dla ludzi z autyzmem. Dziękujemy.


Nasz KRS 82987Fundacja Nasz Dom, przy wsparciu Rodziców, będzie budować Dom dla Wspólnoty 8 Osób z autyzmem i ich opiekunów w Lutolu Mokrym. Wiosną 2017 roku ruszamy z budową.

 

Zapraszamy na naszą stronę na portalu facebook:

 

 

https://www.facebook.com/FundacjaNaszDom
 
 

Sklep Nasz Dom w Czerwonaku

 

W dniu 21 lutego 2015 roku rozpoczął działalność Sklep Fundacji „Nasz Dom” w Czerwonaku k/Poznania, ul. Gdyńska 131 (przy Fabryce Papieru Czerwonak).

Ideą prowadzenia sklepu jest zdobywanie środków na wspieranie uczestników programów Fundacji. Dlatego wypracowany dochód przeznaczamy będzie w na potrzeby dorosłych i dorastających osób z autyzmem.

Podobnie, jak w przypadku sklepu w Zbąszyniu, sprzedajemy towary otrzymywane ze Stowarzyszenia RENINGSBORG w Vastra Frolunda k/Geteborga w Szwecji. Są to używane towary: szwedzkie meble, odzież, tekstylia, artykuły wyposażenie domu i ogrodu, elektronika i wiele innych. A wszystko to na  powierzchni  niemal 500 m2.

Zapraszamy!

Sklep jest czynny w środy 15.00-18.00, a w soboty 10.00-13.00.
 

Informacja dla prasy
 

Aktualne informacje:

www.facebook.com/SklepNASZDOMwCzerwonaku

 

Projekt „Aktywne środowisko dla siebie wsparciem i organizatorem”

 

W okresie marca 2014 – września 2015 Fundacja realizowała Projekt Aktywne środowisko dla siebie wsparciem i organizatorem,finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Obywatele dla Demokracji. Projekt skierowany był do rodziców dorastających i dorosłych dzieci w spektrum autyzmu.

 

Osiągnięcia Uczestników Projektu.

 

1. Uczestnicy zorganizowali się w dwie grupy samopomocowe: Grupa Poznańska i Grupa Sierczynecka. Do udziału w grupach przystąpiło 44 Uczestników, w tym 25 rodziców i 19 ich dzieci. Szczególną rolę odgrywali rodzice, których dzieci zakończyły edukację lub którzy czują, że dalsza edukacja nie zmienia społecznego funkcjonowania ich dzieci. Zainicjowalismy zmiany u dzieci, wprowadziliśmy niedyrektywne motody wsparcia, przełamaliśmy wiele barier w relacjach, wynikających z istoty zaburzeń autystycznych. Wielu z nas zmieniło podejście do dzieci i wizję autyzmu. Pojawiło się więcej zrozumienia i nadziei.

 

 2. Korzystaliśmy z pomocy wolontariuszy w działaniach projektowych. Wielu z nas dotarło do ludzi dobrej woli, którzy wspierają nas i nasze dzieci w domu i podczas spotkań. Uczyliśmy się kierować pracą wolontariuszy.

 

3. W lipcu i sierpniu br. odbyły się 3 kilkudniowe warsztaty - treningi umiejętności społecznych, w których testowaliśmy pracę w zespołach, zmiany tradycyjnych ról mężów/ojców, radzenie sobie w działaniach grupowych, trenowalismy kooperację. 

 

 4. Przygotowujemy się do ustalenia planów działań integrujących i usprawniających społecznie dzieci - planów pomocy dziecku. Wypracowaliśmy przydatny szablon pozwalający precyzyjniej określić potrzeby i zamierzenia w relacji do przestrzeni funkcjonowania dziecka. Celem stała się ich maksymalna samodzielność życiowa i wejście w życie społeczne, współtworzenie środowiska, a później szerzej, zależnie od możliwości dziecka i od przestrzeni, jaką uda się nam otworzyć. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, co będzie z moim dzieckiem w jego drugiej połowie życia. I myślimy o drodze rozwoju dzieci w sytuacji, kiedy może zabraknąć rodzicielskiego wsparcia.

 

 5. Odbyły się 4 spotkania seminaryjne dla rodziców dorastających i dorosłych dzieci w spektrum autyzmu. Poznaliśmy i odnieśliśmy się do najważniejszych wyzwań związanych z autyzmem naszych dzieci nastepujacych płaszczyznach: uczuciowości, funkcjonowania i terapii, uwarunkowań prawnych, systemu opieki w Polsce i tworzenia alternatywy na przyszłość. Na ostatnim spotkaniu wypracowalismy załozenia systemu finansowania przyszłych potrzeb dzieci, najważniejszych załozeń wspólnoty Nasz Dom, jako rodzinnego domu pomocy, wreszcie funkcji i mozliwościom podmiotu ekonomii społecznej. Razem te elmenty tworzą mikrosystem wsparcia dorosłych osób z autyzmem i od teraz stanowią cel dalszych działań po zakończeniu projektu. Przez udział w spotkaniach seminaryjnych stworzyliśmy płaszczyznę wymiany myśli o praktycznych wyzwaniach charakterystycznych dla rodzin z autyzmem swoich dzieci, uwarunkowań integracji w środowisku i wyjścia poza margines wykluczenia, formalnych i realnych uwarunkowań oddolnego budowania systemu wsparcia z wykorzystaniem możliwości jakie daje system pomocy społecznej i zdrowotnej w kraju.

 

Ważnym założeniem projektowym była współpraca uczestników przy wszystkich działaniach i ich współtworzenie. Dotykamy bardzo trudnej przestrzeni dla nas, rodziców. Mamy świadomość, że każdą sensowną zmianę w życiu naszych dzieci i rodzin trzeba po prostu wypracować. A najlepiej zrobić to razem z innymi. Nie ma gotowych miejsc, struktur i ośrodków które zapewnią godne życie naszych dzieci z autyzmem w przyszłości. Ale są mozliwości w systemie zabezpieczenia socjalnego naszego kraju, w organizacjach społecznych i funduszach publicznych. Trzeba to umiejętnie powiązać, z zapałem i wytrwałością realizować wypracowaną w projekcie wizję.

 

Projekt został zealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

 

Społecznik Roku 2014

 

Daniel Fąferko, Dyrektor Fundacji i jednocześnie Prezes Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej "Winda" i Anna Kulczyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, zostali zwycięzcami w konkursie Społecznik Roku 2014 w kategorii Szczególne Osiągnięcia w Pomocy Społecznej za Program Aktywnej Integracji WINDA – systemowe rozwiązania lokalnej polityki społecznej.

Statuetki zwycięzcom konkursu Społecznik Roku 2014 wręczył wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch. Hasłem tegorocznej edycji konkursu była "godność".

 

 

 

 

 

Prezes Fundacji „Nasz Dom” Paweł Urbanowicz został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Uroczystość wręczenia odznaczeń działaczom organizacji pozarządowych odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu 15 września 2011 roku.