Zarząd Fundacji


Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Fundacji i 2 pełnomocników.
Kieruje działalnością Fundacji i reprezentują ją na zewnątrz.

Członkowie Zarządu Fundacji:

Paweł Urbanowicz - Prezes

 

Rada Fundacji składa się z Przewodniczącego, Wiceprzedwodniczącego i członków.

Członkowie Rady Fundacji:

Tadeusz Sierżant - Przewodniczący

Magdalena Weber – Wiceprzewodnicząca

Przemysław Gąsiorek - członek

Karol Kuśmirek – członek