Zespół Fundacji Nasz Dom

 

Paweł Urbanowicz – Prezes Fundacji, zarządzanie Fundacją, koordynacja Programów: Wspólnoty Nasz Dom, Solidarności Społecznej i Rolno-Środowiskowego, szkolenia, konsultacje i doradztwo w zakresie wspierania dzieci i rodziców w sytuacjach trudnych.

Daniel Fąferko – Dyrektor Biura Fundacji, księgowość, kadry, działalność gospodarcza, koordynacja Programu WINDA, szkolenia, konsultacje i doradztwo w zakresie integracji społecznej i zawodowej młodzieży oraz ekonomii społecznej.

Anna Urbanowicz – Opiekun Domu, sprawy mieszkańców Wspólnoty Nasz Dom dla osób z autyzmem, nadzór nad Sklepami NASZ DOM w Czerwonaku, Zbąszyniu i Szprotawie,

Renata Kropp, Renata Łukasiewicz – pracownice Sklepu NASZ DOM w Zbąszyniu,

Renata Adamaska - pracownica Sklepu NASZ DOM w Czerwonaku,

Agnieszka Balak - wolonatraiuszka, prowadzenie Sklepu NASZ DOM w Szprotawie,

Sywia Kropp, Justyna Kliber, Adrian Rychły - nauczyciele, terapeuci i wspierający edukację domową dzieci z auryzmem,

Anna Iwanowska - pracownik Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA, asystentka w księgowości i kadrach,

Rafał Dłużewski - asystent w księgowości Fundacji,

Jan Urbanowicz - pracownik Sklepu NASZ DOM w Zbąszyniu, agrotechnik w ekologicznym gospodarstwie rolnym,

Wolontariuszki i Wolontariusze Sklepów NASZ DOM w Zbąszyniu, Czerwonaku i Szprotawie oraz wspierający Program WINDA i Program Wspólnoty Nasz Dom.